مخزن تحت فشار با تحمل فشار ۲۰ بار

ضخامت مخازن ساخته شده ۸ میلیمتر است … برای سفارش انواع مخازن آب، هوایی، تحت فشار و … به بخش تماس با ما مراجعه کنید.