جوشکاری زیرپودری (Submerged Arc Welding – SAW:

جوشکاری زیرپودری (SAW) یک فرآیند جوشکاری خودکار است که در آن از الکترود لخت (بدون روکش) با طول پیوسته (که دور قرقره پیچیده شده است)، استفاده می‌شود.

در جوشکاری به این روش، ماده حفاظت کننده جوش به صورت پودر روی درز ریخته می‌شود. به فاصله کمی پشت نازل پودر، قوس الکتریکی توسط الکترود لخت و در زیر این پودر برقرار می‌گردد. در حین جوشکاری نیز از آنجا که قوس زیر پودر برقرار می‌شود، جرقه جوشکاری مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل نیازی به استفاده از ماسک برای اپراتور نیست و تنها عینک محافظ صنعتی کفایت می‌کند.

پودر، عامل مشخصه جوشکاری زیر پودری است و روکشی ایجاد می‌کند که اجازه می‌دهد عمل جوشکاری بدون پاشیدگی، جرقه زدن و یا ایجاد دود انجام شود.

پودر دانه‌ای معمولا به صورت خودکار روی خط جوش و در پیشاپیش الکترود که در حال حرکت به جلو می‌باشد، ریخته می‌شود. این ماده حوضچه مذاب را در مقابل گازهای هوا محافظت نموده و به تمیزی فلز جوش کمک می‌کند و در ضمن خواص شیمیایی فلز جوش را نیز بهبود می‌بخشد.

جوشکاری به روش قوس زیرپودری اغلب به صورت تخت برای جوشکاری کارخانه‌ای در حالت خودکار و یا نیمه خودکار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جوشکاری زیر پودری (Submerged Arc Welding - SAW ) چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

جوشکاری زیرپودری (SAW) چه فوایدی دارد؟

  •  از آنجا که در این روش به جای جوشکار، از متصدی دستگاه جوشکاری استفاده می‌شود، کیفیت جوش حاصله از مهارت جوشکار و همچنین خطاهای انسانی مستقل است.
  • بیشترین نرخ رسوب در میان فرآیندهای جوشکاری ذوبی به این روش اختصاص دارد که به سرعت بالای جوشکاری منجر می‌گردد.
  • پوشش برای حفاظت اپراتور از قوس نیاز نیست، اگرچه حفاظت چشمان اپراتور بخاطر احتمال پرتاب جرقه جوش توصیه می شود.
  • ذرات فلاکس (پودر دانه‌ای) نسبت به روکش الکترود در جوشکاری دستی، حفاظت بهتری از نوار جوش انجام می‌دهد.

استفاده از روش جوشکاری زیرپودری چه محدودیت‌هایی دارد؟

  • تجهیزات پیچیده و گران
  • در کاربردهای خاص شدیدا به مسطح بودن وضعیت جوشکاری محدود است، زیرا مسطح بودن و افقی بودن وضعیت، برای جلوگیری از ریختن فلاکس لازم است.
  • پودر جوش ممکن است به آلودگی هایی آغشته شود که باعث تخلخل در جوش شوند.
  • جدا شدن سرباره از جوش در برخی موارد به سختی صورت می گیرد.
  • در جوش های چند پاسه، پس از هر عبور باید سرباره جوش برداشته شود تا از باقی ماندنش درون فلز جوش جلوگیری شود.

حتما شما هم علاقه‌مند هستید تا بدانید که جوشکاری زیرپودری به چه صورت اجرا می شود؟ پس پیشنهاد می کنیم فیلم زیر که نحوه اجرای جوشکاری زیر پودری در کارخانه صنعت مخزن است را ببینید:

س