مخزن اسید تحت ۳۰ بار فشار کاری و تست RT ۱۰۰٪ در حال ساخت در شرکت صنعت مخزن

استوانه ی مخزن

عدسی مخزن

این استوانه بدنه ی مخزن تحت فشار با تست ۱۰۰٪ RT

استوانه ی استیل 316 به ضخامت 15 میلیمتر

این استوانه بدنه ی مخزن تحت فشار با تست ۱۰۰٪ RT