پرسکاری

با توجه به پروژه‌ قبلی و پس از اتمام ۴ مخزن به مجموع ۴۰۰ مترمکعب مخزن فیلتر‌شنی ورضایت کارفرما از صنعت مخزن حال ۲۰ مخزن ۶۰ متر مکعبی نیز در حال تولید است و قرار براین است که که در هرهفته دو مخزن را به شهرکنگان بوشهر ارسال کنیم.

در حال حاضر دو دستگاه از این مخازن آماده و در مرحله‌ی کنترل کیفی شرکت قرار دارند.

در ادمه از روند کار و نحوی تولید هم نوشته و رسانه از درگاه‌های همین سایت و نیز پیج رسمی صنعت مخزن در انیستاگرام خواهیم گذاشت. ID:sanat_makhzan

خواندن ادامه
RSS
Instagram