پروژه ها

  • نوع پروژه:

    فیلتر

  • نوع درخواست:

    شرکت ارش

  • معرفی مختصر پروژه:

    بک فیلتر جهت تصفیه هوای کارخانه های سیمان

دیدگاه ها (2732)