پروژه ها

  • نوع پروژه:

    ذخیره سوخت

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخزن۵۰مترمکعبی ایستاده از ورق ۸،۶میلیمتر

ارسال دیدگاه

 

 

سیا سیا سیا
RSS
Instagram