پروژه ها

  • نوع پروژه:

    تانکر هوایی

  • معرفی مختصر پروژه:

    تانکر۲۰هزار لیتری هوایی به ارتفاع پایه۱۵متر

دیدگاه ها (1103)