پروژه ها

  • نوع پروژه:

    زمینی

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخازن ۳۰متر مکعبی به سفارش قرارگاه خیبر

دیدگاه ها (2478)