پروژه ها

  • نوع پروژه:

    خدمات

  • معرفی مختصر پروژه:

    نورد قیف ۱۰میلیمتر به ارتفاع۲۲۰سانتیمتر

دیدگاه ها (899)