پروژه ها

 • نوع پروژه:

  فیلتر

 • نوع درخواست:

  مشاوره طراحی و ساخت

 • زمان اجرا:

  40 روز

 • معرفی مختصر پروژه:

  مخازن ۱۰۰ متر مکعبی فیلترشنی تعداد ۴ عدد پروژه تصویه آب آشامیدنی شهر کنگان واقع در استان بوشهر

دیدگاه ها (10867)