پروژه ها

  • نوع پروژه:

    صنعتی

  • معرفی مختصر پروژه:


    سفارش ساخت 400 متر مکعب مخازن فیلتر شنی (sand filter) جهت تصفیه آب در شهر کنگان که ظرفیت هر دستگاه 100 متر مکعب می باشد.
    جوشکاری این مخازن با استفاده از دستگاه تمام اتومات زیر پودری (S.A.W) صورت گرفته است.
    به همراه تست هیدرواستاتیک.

دیدگاه ها (2649)