پروژه ها

  • نوع پروژه:

    مخزن هوایی

  • نوع درخواست:

    پروژه هشت بهشت دماوند

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخرن هوایی ۱۲۰ متر مکعبی به ارتفاع پایه ۳۰ متر

ارسال دیدگاه

برچسب ها

 

 

سیا سیا سیا
RSS
Instagram