پروژه ها

  • نوع پروژه:

    تحت فشار

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخزن باد۲هزارلیتری با تست فشار۱۵بار

دیدگاه ها (1452)