پروژه ها

  • نوع پروژه:

    تانکر هوایی

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخزن۵۰ متر مکعبی به ارتفاع پایه ۴۰متر پروژه بیمارستان۹۹تخت خوابی بم

ارسال دیدگاه

 

 

سیا سیا سیا
RSS
Instagram