پروژه ها

  • نوع پروژه:

    صنعتی

  • زمان اجرا:

    سه روز

  • معرفی مختصر پروژه:

    وظیفه اصلی مخزن ذخیره هوا، ذخیره کردن هوای فشرده شده توسط واحد هوا ساز کمپرسور پیستونی و اسکرو می باشد اما مزیت های نصب مخزن در کمپرسور ها، محدود به این نمی شود.

دیدگاه ها (15413)