پروژه ها

  • نوع پروژه:

    تحت فشار

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخزن ذخیره۱۵متر مکعبی با جوشکاری زیرپودری

دیدگاه ها (1250)