پروژه ها

  • نوع پروژه:

    صنعتی

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخازن 20/000 لیتری جهت ذخیره‌ی اسید

دیدگاه ها (1072)