پروژه ها

  • نوع پروژه:

    تحت فشار

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخزن۱۰مترمکعبی بافشار کاری۱۲بار

ارسال دیدگاه

 

 

سیا سیا سیا
RSS
Instagram