پروژه ها

  • نوع پروژه:

    خدمات

  • معرفی مختصر پروژه:

    خدمات پرس لبه خم و نوردکاری تا ضخامت۲۰میلیمتر

دیدگاه ها (3993)