پروژه ها

  • نوع پروژه:

    مخازن زمینی

  • معرفی مختصر پروژه:

    مخازن ۵۰ تر مکعبی به صورت ایستاده از ورق ۵ میل خارجی

دیدگاه ها (7031)